1.4 Wie heeft toegang tot welke data?

Eigenaar van het item #

Wie toegang heeft tot welke data is afhankelijk van de eigenaar. Elk item dat u aanmaakt in Sohub zal een eigenaar hebben. Een eigenaar kan zowel een individueel persoon zijn als een team. In de meeste gevallen zal dit u afdeling of project (team) zijn. In dat geval hebben alle leden van deze afdeling of project toegang tot deze gegevens. In de meeste gevallen zullen deze leden de item in kwestie ook kunnen bewerken.

 

De eigenaar van een item kan u steeds rechtsboven aan vinden. 

Als u op de naam van de eigenaar klikt, krijgt u een overzicht van de eigenaar en de leden.

Lezen/schrijven #

Buiten het eigenaarschap kan er een onderscheid gemaakt worden tussen lezen en schrijven. In de meeste gevallen zijn items die gebonden zijn aan u afdeling of projecten (bv. activiteitmomenten) toegankelijk om te lezen en te schrijven.

Items die sectoriaal of op organisatieniveau beheerd worden (bv. Projecten), heeft u meestal enkel lees toegang.

Eigenaarschap van diverse items #

Het eigenaarschap kan per item verschillen. Globaal genomen zijn volgende regels van toepassingen.

Activiteitmomenten
: Afdeling of project

Deelnemers & vrijwilligers: Afdeling of project
Locaties: Organisatie
Projecten: Organisatie
Organisaties (Partners): Organisatie
Activiteiten: Organisatie
Soorten activiteiten:  Sector
Werkdoelen: Organisatie
Operationele doelen: Sector

Zelf eigenaar aanpassen. #

Sohub regelt zelf de eigenaarsrechten van de diverse items. Deze zullen steeds toegeschreven worden aan teams, en niet aan individuele gebruikers. Indien u toch graag zelf de eigenaar van het item aanpast, kan dit door op het pijltje te klikken naast de huidige eigenaar.