1.9 Eigen weergaven maken

Elke gebruiker kan eigen “weergaves” maken om de gegevens die men relevant vindt te tonen. Hiervoor kan men starten vanuit een reeds bestaande weergave.

Velden toevoegen en verwijderen #

Ga naar een bestaande weergaven en selecteer de “Kolommen bewerken” knop.

Je krijgt een overzicht van de kolommen uit de huidige weergave. Indien gewenst kan je hier kolommen verwijderen.

Een nieuwe kolom voeg je toe via “Kolommen toevoegen”. Je krijgt een overzicht van alle beschikbare kolommen. Selecteer steeds “Alle” in de dropdown, om alle beschikbare kolommen te zien. Kies de kolomen die je wil toevoegen en druk op “Toepassen”.

Persoonlijke weergaven opslaan #

Nu je de weergave hebt aangepast, kan je deze opslaan zodat jij deze in de toekomst kan blijven gebruiken. Klik hiervoor op de drie puntjes in de actiebalk. Daarna kies je het pijltje bij “Weergave maken”. Daar kies je voor “Opslaan als nieuwe weergave”. Kies een naam en eventueel een beschrijving. Deze weergave is nu voor jouw beschikbaar in de “weergave selectie”.