6.3 Gebruikers toevoegen aan een omgeving.

Nieuwe gebruikers worden automatisch toegevoegd aan de Sohub omgeving. Het kan echter tot 24u duren voor deze zichtbaar worden in het systeem.

Gebruikers kunnen echter manueel toegevoegd worden aan een power apps omgeving. Hiervoor verwijzen we graag door naar de documentatie van Microsoft:

https://docs.microsoft.com/nl-be/power-platform/admin/add-users-to-environment

 

Nadat de gebruiker is toegevoegd aan de omgeving, kan deze toegevoegd worden aan de nodige teams.

 

Business Unit toekennen #

Elke gebruiker maakt deel uit van een Business unit. Business units zorgen ervoor dat gegevens gescheiden worden van elkaar en enkel toegankelijk zijn voor de leden van de business unit. Elke business unit kan worden opgedeeld in teams, en eventueel onderliggende business units (BU). De basisrol zorgt ervoor dat de gebruiker toegang krijgt tot het systeem.

 

 

Voor het gebruik van SOHUB is het belangrijk dat de gebruiker in de hoogst mogelijk BU toegevoegd wordt.

 

Om een business unit van een gebruiker toe te kennen, navigeert u rechtsboven naar het tandwiel en kiest voor “Geavanceerde instellingen”. 

U komt in het beheer paneel van de app terecht. Hier klikt u eerst op het pijltje naast instellingen, en vervolgens op “Beveiliging”.

Op het beveiligingstab kiest u voor gebruikers.
U krijgt een overzicht met alle gebruikers. Selecteer de gebruiker in kwestie. U krijgt nu een overzicht van de gegevens van de gebruiker. In het tabje Business Unit, past u deze aan naar de benodigde BU. 

Rol toevoegen #

In het profielformulier van de gebruiker kiest u bovenaan het menu voor “Rollen beheren”. U krijgt een venster te zien met de beschikbare rollen. Hier kiest u de rol “Sohub – Standaardrol” en drukt op ok. Andere rollen worden automatisch toegekend op basis van team lidmaatschap. De standaardrol zorgt er enkel voor dat de gebruiker toegang krijgt tot de sohub app.